سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۶. چند وقته که دیگه خوشحال نیستی؟ خودت نیستی؟

نمیدانم چند وقت است زیر باران نرفته ام

چند وقت است از زیر باران قدم زدن و کیفور شدن از حال خوبش خودداری میکنم

نمیدانم چند وقت است حیاط بالایی خانه که پاتوق و دلیل حال خوبم بود، حالا برایم قدغن شده

نمیدانم چند وقت است ستاره ها را نشمرده ام

چند وقت است ناز گلهای گلدان را نمیکشم

چند وقت است صدای آواز گنجشک ها را نمی شنوم

چند وقت است که تمام مسیر رفت و برگشتم به تمامی ناکجا آبادها را به جای صدای زندگی، صدای موسیقی های بلند گوشم را پر میکند 

چند وقت است اخم و ابروهای در هم گره خورده جای لبخند آن دختر شیرین را گرفته

چند وقت است حرف هایی که بند نمی آمدند جایشان را به سکوت داده اند

چند وقت است که از نوشتن فرار میکنم... از عکاسی... از بهترین همدمم... از علایقم...

چند وقت است...

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان