سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۳. بنویس...

نوشتن چون خون در رگ هایم می جوشد

و من چون نگهبانی خشمگین و ترسناک با پتکی به دست، بی رحمانه سرکوبش می کنم...

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان