سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۱۴. رازِ بقایِ روزگار

یادم می آید
بچه که بودم، وقتی کنار خانواده مستند حیات وحش را تماشا میکردم، وقتی شکارچی طبیعت شکار خود را به چنگ می انداخت و اسیر میکرد، تا انتهای اعماق وجودم غمی را حس میکردم
و گاه حتی بدوبیراه به شکارچی که: " چرا گرفتیش! آه حیف از اون آهوی خوشگل!!! "
کم کم که بزرگ شدم، فهمیدم اینها راز بقای تمام طبیعت است و هیچ گله ای نیست
مگر ما انسانها برای سیر کردن شکم خود گاو و امثالش را ذبح و طبخ نمیکنیم؟
مگر ما بی رحمی نمیکنیم؟
در جواب باید بگویم نه! مطلقا نه!
هر موجودی برای زنده ماندن خود، دیگری را شکار میکند و این رازِ بقای طبیعت است و هیچ گله ای در آن نیست!
حالا نیز شرح احوال و روزگار ما نیز همچون رازِ بقای این جهان شده
هر کس برای زنده ماندن، دیگری را شکار میکند، زیر پا له اش میکند، خرخره اش را میجود، خون اش را می مکد...
هیچ گله ای نیست! این رازِ بقای طبیعت جهان ماست!

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان