سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۹. تا پایان تمامی راه ها تنها خودت را کنارت داشته باش

وقتی بزرگ شی میفهمی که دوست داشتن زیاد
اهمیت دادن بیش از حد بی توجهی میاره
دوست نداشتن میاره
له شدن و شکستن غرور میاره
گاهی وقتا میفهمی همه عالم و آدم رو
دوست و آشنا رو
رفیق رو
همه رو بیخیال شی
دوست داشتنشونو
داشتنشونو
و فقط این میون احترامی باقی باشه بینتون کافیه
و فقط بین همه این ها خانوادتو کنارت نگهداری
ولی یه روز میرسه میفهمی همین خانواده هم نمیتونه همیشه ی همیشه کنارت باشه
اونا هم قراره تک تک برن
و تو باشی و خودت
بعد اون میفهمی تنها کسی که قراره تا اخرش حتی تا خود خود اون دنیا هم پیشت باشه خداست
ولی یه روزی میرسه میفهمی درباره خیلی چیزها نباید حتی روی خود خدا هم حساب کرد
اینجاست که نه ناامیدی
نه ترس
و نه بی کسی
بلکه قدرتی بهت غلبه می کنه
که تا پایان تمومی راه ها خودتی و خودت
و تنها خودتی که این میون به داد خودت میرسی
پس بجنگ
صد بار زمین بخور
اما
کمر خم نکن
دوباره پاشو وایسا
ادامه بده
و به اون چیزی که خودت میخوای خودت برس
بی منت و کمک هیچ فردی
هر چیزی که با التماس بدست آوردی بدون مال تو نیست
هیچ چیز رو نخواه که با خواهش و تمنا داشته باشی
فقط خودت باش
و رو کمک هیچ فردی حساب نکن
خودت باش
خودت بجنگ
و خودت بدستش بیار 

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان